The Heart Of Humanity – Trái Tim Của Nhân Loại

owningpink.com

Ngồi lại cùng Nỗi buồn

Khi đang xoay xở giữa cảm giác muộn phiền sâu thẳm, điều cuối cùng mà hầu hết chúng ta muốn nghe hay nghĩ về đó là thật sự học hỏi được điều gì đó sâu sắc. Giữa nỗi đau, thường ta cảm thấy tả tơi trước cuộc sống; những gì được xem là mất mát mới to lớn làm sao, hay đơn giản là ta quá kiệt quệ không còn có thể thử và kiểm nghiệm lại tình huống đó nữa. Ta dường như cảm thấy tuyệt vọng cùng cực và tức giận đến mức không còn kiếm tìm bất kỳ khía cạnh tươi sáng,  tích cực nào trước đau đớn của mình. Thế nhưng, đâu đó trong trái tim mình, ta biết rằng cuối cùng cũng sẽ vượt thoát khỏi vực sâu, vươn tới ánh sáng tỉnh thức kỳ diệu. Bất kể tình cảnh mơ hồ ra sao thì khi nhớ tới chân lý đó, ta cũng có thể vượt qua tất cả.

Một điều khác ta thường không muốn nghe khi đứng trước nỗi buồn sâu sắc là: Cách duy nhất thoát khỏi nó chính là đi xuyên qua nó. Ngồi lại với nỗi buồn cần tới lòng can đảm tin tưởng rằng ta có thể chịu đựng nỗi đau và niềm xác tín rằng mình sẽ vượt thoát tới bờ bên kia. Với lòng can đảm, ta có thể cho phép bản thân hoán chuyển quá trình đau buồn khi nội tâm chấp nhận trọn vẹn trải nghiệm nỗi đau đó. Đó là một bài học mạnh mẽ, ở đó chính nỗi buồn đưa tới cho ta cơ hội để thuần phục nó, rồi từng bước một thuận theo sự thay đổi sẽ tới.

Một bài học khác của nỗi buồn là từ bi với mọi người vốn đang trong phiền lụy bởi vì chỉ khi trải qua cảm giác về nỗi buồn của chính mình, ta mới có thể thật sự thấu hiểu và chấp nhận được nỗi buồn của những người khác. Đau buồn là điều tất cả chúng ta đều trải qua, đều học hỏi từ đó và cũng chính có sự hiện hữu của đau buồn trong cuộc sống mới giúp chúng ta trở nên sâu sắc. Trong khi những trải nghiệm cá nhân về nỗi buồn mang tới mỗi người một bài học riêng biệt, thì ý nghĩa của những điều học hỏi được đó lại mang tính phổ biến. Sự thông thái có được qua trải nghiệm quá trình cảm nhận mất mát, tan vỡ hay thất vọng sâu sắc giúp chúng ta kết nối với trái tim của nhân loại.

Sitting With Our Sadness

The last thing most of us want to hear or think about when we are dealing with profound feelings of sadness is that deep learning can be found in this place. In the midst of our pain, we often feel picked on by life, or overwhelmed by the enormity of some loss, or simply too exhausted to try and examine the situation. We may feel far too disappointed and angry to look for anything resembling a bright side to our suffering. Still, somewhere in our hearts, we know that we will eventually emerge from the depths into the light of greater awareness. Remembering this truth, no matter how elusive it seems, can help.

The other thing we often would rather not hear when we are dealing with intense sadness is that the only way out of it is through it. Sitting with our sadness takes the courage to believe that we can bear the pain and the faith that we will come out the other side. With courage, we can allow ourselves to cycle through the grieving process with full inner permission to experience it. This is a powerful teaching that sadness has to offer us the ability to surrender and the acceptance of change goes hand in hand.

Another teaching of sadness is compassion for others who are in pain, because it is only in feeling our own pain that we can really understand and allow for someone elses. Sadness is something we all go through, and we all learn from it and are deepened by its presence in our lives. While our own individual experiences of sadness carry with them unique lessons, the implications of what we learn are universal. The wisdom we gain from going through the process of feeling loss, heartbreak, or deep disappointment gives us access to the heart of humanity.

Nguồn: DailyOM

Waterhorse dịch

Heart Opening (7 minutes) – Khai Mở Trái Tim (7 phút)

Ảnh: img4.imageshack.us

Fill the body from head to toe with empty blue sky

Hãy tưởng tượng bầu trời xanh bao la chiếm lĩnh cả cơ thể bạn, từ đầu tới chân.

You are a hollow body made of light, completely relaxed and the mind bright and clear.

Cơ thể bạn được làm bằng ánh sáng trong suốt, hoàn toàn thư thái và tâm trí trong sáng, rõ ràng.

Drop the inner gaze down to the heart.

Đưa cái nhìn nội tâm xuống trái tim.

Feel there your wish for others to feel happy and filled with well-being, a wish that we all have within us.

Hãy cảm thấy ở nơi đó niềm ước mong cho mọi người được hạnh phúc, bao trùm khắp các chúng sinh, niềm ước mong mà tất cả chúng ta đều có trong trái tim mình.

This takes the form of a tiny bright white diamond resting in a small open red rose at the level of the heart near the back inside your hollow body of empty blue sky.

Hãy tưởng tượng điều ước này có hình dạng như một viên kim cương nhỏ, sáng trắng trú ngụ trong một bông hồng đỏ, hơi hé mở nơi trái tim, gần phía lưng trong cơ thể trong suốt như một bầu trời xanh rỗng rang của bạn.

Now think of one being you know that is feeling unwell today, it could be your mother or a close friend or someone you saw in passing.  See them before you.  See their face tired and eyes carrying this pain.

Giờ hãy nghĩ về một người mà bạn biết là họ đang đau yếu, người đó có thể là mẹ, bạn thân hoặc ai đó bạn tình cờ biết. Hãy tưởng tượng họ đang ở trước mặt bạn. Hãy nhìn sâu vào gương mặt mệt mỏi và đôi mắt hằn lên nỗi đau của họ.

Decide that you wish for them to be well, for them to be free of this pain.

Bạn hãy cầu cho họ được mạnh khỏe, cho họ thoát khỏi nỗi đau đó.

You see the quality of their pain, physical or mental and identify it clearly. For example, they have a pain in their lower back, or they are anxious about their family or their work.

Hãy tìm hiểu nỗi đau của họ là sinh lý hay tâm lý, và xác định một cách rõ ràng. Chẳng hạn, họ bị đau ở lưng dưới, hay họ đang lo lắng về gia đình hoặc công việc của họ.

You then think of the opposite, positive state of body and mind what that would be like – a body light and healthy, a mind clear and calm.

Sau đó hãy nghĩ về điều ngược lại, về trạng thái tích cực của cơ thể và tâm trí, tương tự như khi cơ thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh, tâm tĩnh tại và sáng suốt.

This takes the form of a warm beam of light streaming from your diamond and rose at the heart.. It reaches your friend and washes over them.

Điều này xuất hiện dưới dạng một chùm tia sáng ấm áp tỏa ra từ viên kim cương trong bạn, và lan tỏa từ trái tim bạn. Chùm sáng đó sẽ tìm đến với người bạn của bạn, bao trùm lấy họ.

As the light from your heart washes over them, they are transformed by this new quality.

Khi tia sáng từ trái tim bạn bao trùm lấy họ, họ sẽ được thay đổi bởi đặc tính mới mẻ này.

You see them smiling, happy and filled with positive vibration.

Bạn sẽ thấy họ mỉm cười, hạnh phúc và ngập tràn những rung cảm tích cực.

If they were tired, they are now alert and filled with youthful energy.  If they were sad, they are now filled with a resolute optimism born from equanimity.  If they were angry, they are now filled with love.  And so on.

Nếu họ thấy mệt mỏi, giờ họ sẽ được thức tỉnh và được tiếp nhận nguồn năng lượng dồi dào. Nếu họ thấy buồn chán, giờ họ sẽ có được sự lạc quan vững chái được sinh ra sự thanh thản. Nếu họ giận dữ, giờ họ sẽ tìm thấy tình yêu, v.v…

Be happy and enjoy what you are seeing in your friend before you, until a smile spreads across your face.

Hãy đón nhận hạnh phúc và tận hưởng điều bạn thấy ở người bạn trước mắt bạn, cho đến khi nụ cười xuất hiện trên gương mặt của chính bạn.

Thank your friend for this opportunity and wish them a wonderful day.  Then withdraw the warm beam of light back into your own heart.  From there it radiates out filling your body completely with well-being, goodness and a positive state of mind from this heart opening practice.

Hãy cám ơn người bạn vì đã mang đến cơ hội thực tập này cho bạn và hãy chúc cho họ có một ngày tuyệt vời. Sau đó, hãy thu chùm ánh sáng ấm áp trở lại trái tim bạn. Từ đó, nó sẽ tỏa ra khắp cơ thể bạn với niềm an lạc, phúc lành và một tâm thái tích cực sẽ đến từ việc thực hành bài tập khai mở trái tim này.

Wisdom In Daily Life – Diamond University

Full Release – Buông Bỏ Toàn Bộ

Ảnh: XinhXinh

Water Meditation

Thiền nước

Our bodies are over fifty percent water, so it makes sense that human beings have always considered water to be a sacred source of life and healing. It is literally half of who we are, and well over half of the earth’s surface is water. Water cleanses and hydrates, contains and produces nourishment, and when we enter it, holds us in an embrace that leaves no part of us untouched. Meditating with water can be a powerful way of aligning ourselves more fully with this support system that makes life both possible and pleasurable on so many levels.

Cơ thể con người có tới 50% là nước, vì vậy cũng thật dễ hiểu khi con người luôn xem nước như suối nguồn linh thiêng cho sự sống và chữa lành. Nói theo nghĩa đen thì một nửa chúng ta và hơn một nửa bề mặt trái đất này là nước. Nước làm sạch và thủy hợp, bao chứa và sản sinh ra chất dinh dưỡng, và khi chúng ta ngâm mình vào nước, nước sẽ ôm lấy ta, không có phần nào trên thân thể ta mà nước không chạm tới. Thiền với nước có thể là một cách hòa hợp mạnh mẽ bản thân một cách trọn vẹn hơn vào hệ thống hỗ trợ này, giúp cho cuộc sống vừa sinh sôi vừa thích thú ở nhiều tầng mức khác nhau.

We may wish to conduct our meditation while in physical contact with a body of water, whether in the intimacy of our bathtub or the vast container of an ocean. We might float on our backs in a swimming pool or sit with just our feet submerged in a pond or creek. On the other hand, we may simply close our eyes and choose a location based on our imagination. Whatever we choose, we can begin by closing our eyes and listening to our breathing. At the same time, we tune in to the particular music of the water we have chosen-the loud rushing of a river or waterfall, or the surreal silence of the world beneath the surface of the ocean. We might consider how the type of water we choose reflects what we seek-the peace beneath the hectic surface of life, the cleansing power of a river racing through a canyon, or the mood lifting, melodic bubbling of a lively creek.

Chúng ta có thể thiền trong khi cơ thể tiếp xúc với nước, có thể là khi ta đắm mình trong bồn tắm hay trong không gian bao la của đại dương. Chúng ta có thể nằm ngửa trong bể bơi hoặc ngồi xổm trầm mình trong bể bơi hay sông suối. Mặt khác, đơn giản là chúng ta có thể nhắm mắt và lựa chọn một vị trí nào đó tùy theo trí tưởng tượng của mình. Sau khi lựa chọn bất kỳ cách nào ta muốn, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhắm mắt lại và lắng nghe hơi thở. Cùng lúc đó, chúng ta hòa nhịp với bản nhạc riêng biệt của làn nước mà chúng ta lựa chọn – có thể là bản nhạc ồn ào của dòng sông hay dòng thác, hay sự tĩnh lặng kỳ dị của thế giới dưới mặt biển. Chúng ta có thể cảm nhận loại nước chúng ta lựa chọn phản chiếu điều mà chúng ta tìm kiếm ra sao – sự an bình dưới bề mặt sôi động của cuộc sống, sức mạnh thanh tẩy của dòng sông hối hả len qua hẻm núi, hay những thăng hoa bay bổng, du dương trong những sủi tăm nước của con lạch sống động.

As we move between awareness of our breath and awareness of the water in which we find ourselves, we can begin to release the things we no longer need into the rushing river, or release ourselves completely into the water’s embrace as we float, in our minds, in the watery womb of an ocean or a lake. When you feel you are ready to return to more solid ground, ease your body back onto earth, in your mind or in reality, and lie flat on your back, allowing the water to bead and roll off your skin, soaking the earth and evaporating into the air, leaving you cleansed, healed, and renewed.

Khi chúng ta di chuyển giữa nhận biết về hơi thở và nhận biết của nước nơi chúng ta tìm thấy bản thân mình, chúng ta có thể bắt đầu buông bỏ những gì mà chúng ta không cần tới vào trong dòng sông chảy trôi hối hả, hoặc buông mình trọn vẹn vào vòng ôm của làn nước khi chúng ta nổi lên, trong tâm trí chúng ta, trong thuỷ tử cung của đại dương hoặc hồ. Khi chúng ta cảm nhận được chúng ta sẵn sàng trở về với mặt đất rắn chắc hơn, nằm áp lưng thả lỏng cơ thể trên mặt đất, thả lỏng tâm trí hay trong thực tế, cho phép nước lấm tấm và lăn xuống từng giọt từng giọt khỏi cơ thể ta, thấm vào đất và bốc hơi vào không khí, để lại ta sạch sẽ, lành lặn và tươi mới.

What do you think?

Bạn nghĩ sao?

Nguồn: DailyOM

Waterhorse dịch

Phương Pháp “Để Trẻ Mãi Không Già” Của Djuna

Ảnh: byregion.net

Nhà chữa bệnh xuất sắc bằng trường sinh học Djuna có trình bày một phương pháp xoá nếp nhăn rất đơn giản và hiệu quả như sau:

“Để kết thúc, tôi (tức Djuna) xin tặng một bài tập nhỏ cho những bạn đọc nào mơ ước được trẻ mãi. Đừng lười thực hiện động tác này vào buổi sáng. Chỉ cần làm cái việc là mở lòng bàn tay phải, ngón tay hơi gập lại và để thoải mái, rồi dùng tay đó thực hiện những động tác vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, trên khoảng cách  mấy cm cách mắt và trán. Lặp lại bài tập này trong vòng 10-15 phút, cứ như vậy khoảng vài tháng sau bạn sẽ thấy rằng những vết nhăn từng làm bạn sợ hãi đã phẳng ra và biến mất. Còn những vết nhăn mới thì hoàn toàn không xuất hiện. Thế là bạn trẻ ra trông thấy: Điều rất quan trọng đối với phụ nữ là thấy mình trẻ và đẹp.

Đương nhiên, đó không phải là phương thuốc duy nhất và tuyệt đối để giữ mãi tuổi xuân…”

Trích Nguyễn Hoàng Phương, Con Người Và Trường Sinh Học

Thiền Với Bầu Trời

5773_1142117125100_1592611251_340872_1847682_n

Ảnh: Lương Tuấn Anh

Thiền với bầu trời và bất kỳ khi nào bạn có thời gian hãy nằm xuống đất; nhìn lên bầu trời. Hãy để điều đó thành sự sâu lắng của bạn. Nếu bạn muốn cầu nguyện, hãy cầu nguyện bầu trời. Nếu bạn muốn thiền, hãy thiền với bầu trời, thỉnh thoảng mở mắt, thỉnh thoảng nhắm mắt. Bởi vì bầu trời cũng ở bên trong bạn; như bầu trời bên ngoài, bầu trời bên trong cũng vậy.

Chúng ta chỉ đang đứng ở ngưỡng của bầu trời bên trong và bầu trời bên ngoài, và chúng cân đối một cách chính xác. Bầu trời bên ngoài là vô hạn cũng như bầu trời bên trong. Chúng ta đang đứng ở ngưỡng, ở nơi mà bạn có thể bị tan biến. Có hai cách để tan biến.

Nếu bạn tan biến vào bầu trời bên ngoài vậy thì đó là cầu nguyện, nếu bạn tan biến vào bầu trời bên trong thì đó là thiền, nhưng cuối cùng nó xuất hiện như nhau: bạn bị tan biến. Hai bầu trời này không phải là hai. Chúng là hai chỉ bởi vì bạn là đường chia cắt. Khi bạn biến mất thì đường chia cắt này cũng biến mất, vậy thì trong cũng là ngoài và ngoài cũng là trong.

Trích Osho, Sách Cam

Liệu Pháp Ngọn Nến: Xua Tan Đi Tiêu Cực Trong Bạn

tratak_med_mette_image_400_wẢnh: yogameditation.com

Light a candle. Sit down on a comfortable chair, with your spinal column as straight as possible. Close your eyes and create inside your inner universe a state of calmness and tranquility.

Bạn hãy thắp lên một ngọn nến. Ngồi thư thái trên một chiếc ghế, giữ cho cột sống của bạn càng thẳng càng tốt. Sau đó nhắm mắt lại và tạo ra trạng thái yên lặng và thanh bình.

Then open your eyes and look at the light produced by the candle, comparing the dance of the flame with your thoughts. Imagine that its light destroys and burns away all your mental impurities, all your negative thoughts.

Sau đó bạn mở mắt ra và nhìn vào ánh lửa toả ra từ ngọn nến, hãy coi vũ điệu của ngọn lửa bập bùng như là những suy nghĩ của bạn. Tưởng tượng rằng ánh lửa thiêu huỷ đi tất cả những tư tưởng bất tịnh, những suy nghĩ tiêu cực của bạn.

Then close your eyes and project that image in the area between your eyebrows. Maintain this mental image for as long as you can. You will eventually notice the appearance of a state of “inner focus “, of purification, of calm and tranquility.

Sau đó bạn hãy nhắm mắt lại và phóng chiếu hình ảnh này vào khoảng giữa hai lông mày. Duy trì hình ảnh tinh thần này càng lâu càng tốt. Cuối cùng bạn sẽ nhận thấy sự xuất hiện của trạng thái “định tâm”, tịnh hoá, tĩnh tại và an bình.

Nguồn Tantra Mag,  Seven Gates Towards The Universe Third Gate: Manipura Charka

Đỗ Hoàng Tùng dịch

You Are Beautiful – Bạn Thật Xinh Đẹp

HappyGirlWhiteFlower

Ảnh: calmnatural.co.uk

Seeing Ourselves

Nhìn nhận bản thân chúng ta


Many of us do not take the time to notice and acknowledge how beautiful we are as humans. We may be great lovers of beauty, seeing it in the people, places, and things around us, while completely missing it in ourselves. Some of us feel that it is vain to consider our appearance too much, or we may find that when we look at ourselves, all we see are imperfections. Often we come to the mirror with expectations and preconceived notions about beauty that blind us from seeing ourselves clearly. As a result, we miss the beauty that is closest to us, the beauty we are. Sometimes we see our beauty in a shallow way, noticing how well we are conforming to social norms, but failing to see the deeper beauty that shines out from within and that will continue to shine regardless of how we measure up to society’s ideal.

Nhiều người trong chúng ta không dành thời gian để ý và thừa nhận rằng với tư cách là con người, chúng ta đẹp đẽ biết nhường nào. Chúng ta có thể là những người hết sức ngưỡng mộ cái đẹp, thấy vẻ đẹp ở mọi người, nơi chốn và mọi thứ xung quanh, trong khi lại hoàn toàn bỏ lỡ vẻ đẹp nơi chính bản thân mình. Một số trong chúng ta cảm thấy thật kiêu ngạo khi quan tâm đến bề ngoài của mình quá nhiều, hoặc có thể thấy rằng khi nhìn vào bản thân, tất cả những gì chúng ta thấy là sự bất toàn. Thường thì chúng ta đến trước gương với những mong đợi và định kiến về vẻ đẹp, chính điều này đã bịt mắt ta, khiến ta không nhận ra bản thân một cách rõ ràng. Kết quả là chúng ta b lỡ vẻ đẹp gần gũi nhất, vẻ đẹp của của chính mình. Đôi khi ta thấy vẻ đẹp của mình theo một cách nông cạn, chú ý rằng ta đang thích ứng với những tiêu chuẩn xã hội tốt như thế nào, trong khi đó lại thất bại trong việc thấy được vẻ đẹp sâu xa hơn, thứ mà toả ra từ bên trong và tiếp tục toả ra bất kể ta đạt được tiêu chuẩn lý tưởng của xã hội đến đâu.

If we can cut through all these obstacles and simply appreciate how beautiful we are, we free up so much energy. We also become less dependent upon the opinions and feedback of others since we become our own greatest admirers. Many of us know that after a great yoga practice or a long, deep meditation, we are more able to see how beautiful we are. This is because we have released some of our baggage, thus unburdening ourselves and summoning forth the spirit that dwells within us. It is the heady combination of the divine spirit and the human body that conveys beauty more accurately than anything else.

Nếu chúng ta có thể vượt qua tất cả những trở ngại đó và đơn giản trân trọng vẻ đẹp của mình, ta sẽ giải phóng được rất nhiều năng lượng. Khi đã trở thành người ngưỡng mộ mình nhất, ta cũng trở nên ít phụ thuộc hơn vào ý kiến của người khác. Nhiều người trong chúng ta biết rằng sau khi thực tập thành thạo yoga hoặc thiền sâu, ta có nhiều khả năng hơn để thấy mình đẹp đẽ thế nào. Điều này xảy ra là bởi ta đã bỏ bớt đi một số “hành lý” của mình, do đó làm nhẹ đi gánh nặng của bản thân và khơi gợi lại sức mạnh tinh thần vốn có trong ta.

To keep ourselves in touch with our own beauty, we can surround ourselves with images that reflect our beauty back to us—photos of a relative or child who has our eyes, images of teachers who embody spirit, or self-portraits that capture our essence in a way that allows us to see ourselves anew. The best way to keep ourselves in touch with our own beauty is to keep looking deeply into our own souls and opening our eyes to the human being we see in the mirror every day.

Để giữ mối liên hệ với vẻ đẹp của chính mình, chúng ta có thể để quanh mình những hình ảnh giúp ta gợi nhớ đến vẻ đẹp của mình – những bức ảnh của một người họ hàng hoặc đứa trẻ có đôi mắt của ta, hình ảnh về những vị thầy tâm linh, hoặc những bức chân dung bắt được khoảnh khắc chân thật của ta theo cách mà cho phép ta thấy bản thân mình mới mẻ. Cách tốt nhất để giữ mối liên hệ với vẻ đẹp của mình là, hằng ngày, tập nhìn sâu vào bên trong tâm hồn mình và mở mắt nhìn vào con người ta thấy trong gương.

Nguồn: DailyOM

Đỗ Hoàng Tùng dịch