Thiền Với Bầu Trời

5773_1142117125100_1592611251_340872_1847682_n

Ảnh: Lương Tuấn Anh

Thiền với bầu trời và bất kỳ khi nào bạn có thời gian hãy nằm xuống đất; nhìn lên bầu trời. Hãy để điều đó thành sự sâu lắng của bạn. Nếu bạn muốn cầu nguyện, hãy cầu nguyện bầu trời. Nếu bạn muốn thiền, hãy thiền với bầu trời, thỉnh thoảng mở mắt, thỉnh thoảng nhắm mắt. Bởi vì bầu trời cũng ở bên trong bạn; như bầu trời bên ngoài, bầu trời bên trong cũng vậy.

Chúng ta chỉ đang đứng ở ngưỡng của bầu trời bên trong và bầu trời bên ngoài, và chúng cân đối một cách chính xác. Bầu trời bên ngoài là vô hạn cũng như bầu trời bên trong. Chúng ta đang đứng ở ngưỡng, ở nơi mà bạn có thể bị tan biến. Có hai cách để tan biến.

Nếu bạn tan biến vào bầu trời bên ngoài vậy thì đó là cầu nguyện, nếu bạn tan biến vào bầu trời bên trong thì đó là thiền, nhưng cuối cùng nó xuất hiện như nhau: bạn bị tan biến. Hai bầu trời này không phải là hai. Chúng là hai chỉ bởi vì bạn là đường chia cắt. Khi bạn biến mất thì đường chia cắt này cũng biến mất, vậy thì trong cũng là ngoài và ngoài cũng là trong.

Trích Osho, Sách Cam