The Top Seven Correlations – Bảy Mối Tương Quan Chính Yếu

Ảnh: allposters.com

In order to see yourself do well in business and prosper financially, plant imprints for this in your subconscious by maintaining a generous state of mind.

Để kinh doanh thành công và có tài chính phát đạt, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì một tấm lòng hào phóng.

In order to see yourself in a world which is just generally a very happy place, plant imprints for this in your subconscious by maintaining a very ethical way of life.

Để sống ở trong một thế giới hạnh phúc, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì lối sống đạo đức.

In order to see yourself as physically healthy and attractive, plant imprints for this in your subconscious by refusing ever to get angry.

Để thấy mình hấp dẫn và khỏe mạnh về thể chất, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách không bao giờ nổi giận.

In order to see yourself as a leader in both your personal life and in business, plant imprints for this in your subconscious by taking joy in constructive and helpful actions.

Để là một nhà lãnh đạo thành công trong đời sống lẫn trong kinh doanh, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách tận hưởng niềm vui trong những hành động mang tính xây dựng và hữu ích.

In order to see yourself able to focus your mind steadily, plant imprints for this in your subconscious by practicing deep states of concentration, or meditation.

Để có thể tập trung tâm ý một cách vững vàng, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách thực hành những trạng thái thâm sâu về tập trung hay thiền định.

In order to see yourself freed from a world where things don’t work the way you want them to, plant imprints for this in your subconscious by learning the principles of hidden potential and mental imprints.

Để có thể thoát khỏi một thế giới trong đó mọi việc diễn ra không như ý, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách học tập những nguyên lý của khả năng tiềm ẩn và những dấu ấn tâm linh.

In  order  to  see  yourself  get  all  you  ever  wished  for,  and  see  others  get  all they ever wished for as well, plant imprints for this in your subconscious by cultivating an attitude of compassion towards others.

Để có được tất cả những gì bạn từng mong muốn và cũng thấy những người khác có được tất cả những gì mà họ từng mong muốn, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tâm thức của bạn bằng cách nuôi dưỡng thái độ từ bi đối với mọi người.

Wisdom In Daily Life – Diamond Univeristy

Mùi Vị Của Cuộc Sống

Zen_humor_laughing_monks_smallerẢnh: enlightened-spirituality.org

Một hôm Hạ Cái Tôn tiên sinh nhà giáo dục nổi tiếng đến thăm Hoằng Nhất đại sư (Lý Thúc Đồng). Khi ăn cơm, thấy đại sư chỉ một món dưa muối, Hạ Tiên Sinh hỏi:

–      Lẽ nào đại sư không cảm thấy món dưa muối này quá mặn sao?

Hoằng Nhất đại sư đáp:

–      Mặn có mùi vị của mặn!

Một lát sau, Hoằng Nhất đại sư ăn xong, bưng ly nước trong uống, Hạ tiên sinh lại nhíu mày hỏi:

–      Lẽ nào không có trà? Sao hằng ngày cứ uống nước trong nhạt ấy?

Hoằng Nhất đại sư đáp:

–      Nước trong tuy nhạt, nhưng nhạt cũng có mùi vị của nhạt.

Hạ Cái Tôn là bạn thân với Hoằng Nhất đại sư, nên mới hỏi vậy. Nhưng Hoằng Nhất đại sư đã vượt qua khỏi phân biệt mặn ngọt, sự vượt qua này không phải là không có vị giác, mà là thật sự cảm nhận được mùi vị ngon của mặn và vị mát mẻ của nước trong.

Lời bàn:

Câu “mặn có mùi vị của mặn, nhạt có mùi vị của nhạt” mà Hoằng Nhất đại sư nói là câu nói chứa đầy lẽ thiền khiến người ta ý vị vô cùng. Trên đường đời, có lúc chúng ta không có khả năng lựa chọn, lúc đó chúng ta phải học cách thích ứng với hoàn cảnh. Hợp với tan, hạnh phúc với đau khổ, hy vọng với thất vọng, giả như chúng ta nếm thử thì chúng đều có mùi vị, đều là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Hạnh phúc trong cuộc sống là ngọt, ngọt có mùi vị của ngọt; chia ly trong tình yêu là mặn, mặn có mùi vị của mặn; sự bình thường trong cuộc sống là nhạt, nhạt cũng có mùi vị của nhạt.

Trích Thành Thông, Trí Tuệ Của Thiền – Tinh Hoa Tư Tưởng Phương Đông