Heart Opening (7 minutes) – Khai Mở Trái Tim (7 phút)

Ảnh: img4.imageshack.us

Fill the body from head to toe with empty blue sky

Hãy tưởng tượng bầu trời xanh bao la chiếm lĩnh cả cơ thể bạn, từ đầu tới chân.

You are a hollow body made of light, completely relaxed and the mind bright and clear.

Cơ thể bạn được làm bằng ánh sáng trong suốt, hoàn toàn thư thái và tâm trí trong sáng, rõ ràng.

Drop the inner gaze down to the heart.

Đưa cái nhìn nội tâm xuống trái tim.

Feel there your wish for others to feel happy and filled with well-being, a wish that we all have within us.

Hãy cảm thấy ở nơi đó niềm ước mong cho mọi người được hạnh phúc, bao trùm khắp các chúng sinh, niềm ước mong mà tất cả chúng ta đều có trong trái tim mình.

This takes the form of a tiny bright white diamond resting in a small open red rose at the level of the heart near the back inside your hollow body of empty blue sky.

Hãy tưởng tượng điều ước này có hình dạng như một viên kim cương nhỏ, sáng trắng trú ngụ trong một bông hồng đỏ, hơi hé mở nơi trái tim, gần phía lưng trong cơ thể trong suốt như một bầu trời xanh rỗng rang của bạn.

Now think of one being you know that is feeling unwell today, it could be your mother or a close friend or someone you saw in passing.  See them before you.  See their face tired and eyes carrying this pain.

Giờ hãy nghĩ về một người mà bạn biết là họ đang đau yếu, người đó có thể là mẹ, bạn thân hoặc ai đó bạn tình cờ biết. Hãy tưởng tượng họ đang ở trước mặt bạn. Hãy nhìn sâu vào gương mặt mệt mỏi và đôi mắt hằn lên nỗi đau của họ.

Decide that you wish for them to be well, for them to be free of this pain.

Bạn hãy cầu cho họ được mạnh khỏe, cho họ thoát khỏi nỗi đau đó.

You see the quality of their pain, physical or mental and identify it clearly. For example, they have a pain in their lower back, or they are anxious about their family or their work.

Hãy tìm hiểu nỗi đau của họ là sinh lý hay tâm lý, và xác định một cách rõ ràng. Chẳng hạn, họ bị đau ở lưng dưới, hay họ đang lo lắng về gia đình hoặc công việc của họ.

You then think of the opposite, positive state of body and mind what that would be like – a body light and healthy, a mind clear and calm.

Sau đó hãy nghĩ về điều ngược lại, về trạng thái tích cực của cơ thể và tâm trí, tương tự như khi cơ thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh, tâm tĩnh tại và sáng suốt.

This takes the form of a warm beam of light streaming from your diamond and rose at the heart.. It reaches your friend and washes over them.

Điều này xuất hiện dưới dạng một chùm tia sáng ấm áp tỏa ra từ viên kim cương trong bạn, và lan tỏa từ trái tim bạn. Chùm sáng đó sẽ tìm đến với người bạn của bạn, bao trùm lấy họ.

As the light from your heart washes over them, they are transformed by this new quality.

Khi tia sáng từ trái tim bạn bao trùm lấy họ, họ sẽ được thay đổi bởi đặc tính mới mẻ này.

You see them smiling, happy and filled with positive vibration.

Bạn sẽ thấy họ mỉm cười, hạnh phúc và ngập tràn những rung cảm tích cực.

If they were tired, they are now alert and filled with youthful energy.  If they were sad, they are now filled with a resolute optimism born from equanimity.  If they were angry, they are now filled with love.  And so on.

Nếu họ thấy mệt mỏi, giờ họ sẽ được thức tỉnh và được tiếp nhận nguồn năng lượng dồi dào. Nếu họ thấy buồn chán, giờ họ sẽ có được sự lạc quan vững chái được sinh ra sự thanh thản. Nếu họ giận dữ, giờ họ sẽ tìm thấy tình yêu, v.v…

Be happy and enjoy what you are seeing in your friend before you, until a smile spreads across your face.

Hãy đón nhận hạnh phúc và tận hưởng điều bạn thấy ở người bạn trước mắt bạn, cho đến khi nụ cười xuất hiện trên gương mặt của chính bạn.

Thank your friend for this opportunity and wish them a wonderful day.  Then withdraw the warm beam of light back into your own heart.  From there it radiates out filling your body completely with well-being, goodness and a positive state of mind from this heart opening practice.

Hãy cám ơn người bạn vì đã mang đến cơ hội thực tập này cho bạn và hãy chúc cho họ có một ngày tuyệt vời. Sau đó, hãy thu chùm ánh sáng ấm áp trở lại trái tim bạn. Từ đó, nó sẽ tỏa ra khắp cơ thể bạn với niềm an lạc, phúc lành và một tâm thái tích cực sẽ đến từ việc thực hành bài tập khai mở trái tim này.

Wisdom In Daily Life – Diamond University

The Top Seven Correlations – Bảy Mối Tương Quan Chính Yếu

Ảnh: allposters.com

In order to see yourself do well in business and prosper financially, plant imprints for this in your subconscious by maintaining a generous state of mind.

Để kinh doanh thành công và có tài chính phát đạt, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì một tấm lòng hào phóng.

In order to see yourself in a world which is just generally a very happy place, plant imprints for this in your subconscious by maintaining a very ethical way of life.

Để sống ở trong một thế giới hạnh phúc, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì lối sống đạo đức.

In order to see yourself as physically healthy and attractive, plant imprints for this in your subconscious by refusing ever to get angry.

Để thấy mình hấp dẫn và khỏe mạnh về thể chất, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách không bao giờ nổi giận.

In order to see yourself as a leader in both your personal life and in business, plant imprints for this in your subconscious by taking joy in constructive and helpful actions.

Để là một nhà lãnh đạo thành công trong đời sống lẫn trong kinh doanh, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách tận hưởng niềm vui trong những hành động mang tính xây dựng và hữu ích.

In order to see yourself able to focus your mind steadily, plant imprints for this in your subconscious by practicing deep states of concentration, or meditation.

Để có thể tập trung tâm ý một cách vững vàng, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách thực hành những trạng thái thâm sâu về tập trung hay thiền định.

In order to see yourself freed from a world where things don’t work the way you want them to, plant imprints for this in your subconscious by learning the principles of hidden potential and mental imprints.

Để có thể thoát khỏi một thế giới trong đó mọi việc diễn ra không như ý, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tiềm thức của bạn bằng cách học tập những nguyên lý của khả năng tiềm ẩn và những dấu ấn tâm linh.

In  order  to  see  yourself  get  all  you  ever  wished  for,  and  see  others  get  all they ever wished for as well, plant imprints for this in your subconscious by cultivating an attitude of compassion towards others.

Để có được tất cả những gì bạn từng mong muốn và cũng thấy những người khác có được tất cả những gì mà họ từng mong muốn, hãy gieo những dấu ấn cho điều này vào trong tâm thức của bạn bằng cách nuôi dưỡng thái độ từ bi đối với mọi người.

Wisdom In Daily Life – Diamond Univeristy

Ứng Dụng Tính Không Vào Công Việc

Ảnh: quangcaosanpham.com

Mọi sự vật hiện hữu trên đời đều là không. Điều này có nghĩa là không một sự vật nào là tốt hay xấu từ phía chính nó; phương thuốc của một người là thuốc độc cho người khác. Một sự vật trở thành tốt hay xấu tuỳ theo nhận thức của bạn, và những nhận thức này nhất định tuân theo lệnh của các dấu ấn tốt hay xấu mà bạn đã gieo vào tâm bạn trong quá khứ. Các vấn đề không phải là vấn đề từ phía của chính chúng. Đúng ra là, có cái gì đó trong tâm bạn khiến bạn nhìn thấy các vấn đề là vấn đề. Mọi vấn đề đều có thể được chuyển thành một cơ hội, vì không có vấn đề nào là ở trong chính nó và của chính nó.

Hãy thử nghiệm bài tập này. Lần tới, khi một vấn đề kinh doanh xảy ra, lần tới, khi một người cạnh tranh gây cho bạn một loại vấn đề nào đó, hãy giả bộ rằng toàn bộ công ty cạnh tranh gồm các bà mẹ Tiên đỡ đầu có thể thấy được tương lai, thương yêu công ty của bạn, và đang cố gắng tạo cho bạn một sự thành công lớn. Để làm được như thế, họ thấy rằng họ phải đẩy bạn vào một hướng khác với hướng bạn đang đi. Để khiến bạn đi theo hướng ấy, họ phải ngăn chặn sự tiến bộ của bạn theo hướng cũ. Thay vì cảm thấy lo lắng hay bối rối vì những gì bạn chờ xảy ra lại không xảy ra, bạn hãy hoàn toàn sẵn sàng với cái hướng mới – hãy cố gắng nhìn thấy con đường mới mà họ muốn bạn đi, hơn là tiếc nuối quay nhìn lại cái đi quen thuộc cũ.

Trích Michael Roach, Năng Đoạn Kim Cương