Heart Opening (7 minutes) – Khai Mở Trái Tim (7 phút)

Ảnh: img4.imageshack.us

Fill the body from head to toe with empty blue sky

Hãy tưởng tượng bầu trời xanh bao la chiếm lĩnh cả cơ thể bạn, từ đầu tới chân.

You are a hollow body made of light, completely relaxed and the mind bright and clear.

Cơ thể bạn được làm bằng ánh sáng trong suốt, hoàn toàn thư thái và tâm trí trong sáng, rõ ràng.

Drop the inner gaze down to the heart.

Đưa cái nhìn nội tâm xuống trái tim.

Feel there your wish for others to feel happy and filled with well-being, a wish that we all have within us.

Hãy cảm thấy ở nơi đó niềm ước mong cho mọi người được hạnh phúc, bao trùm khắp các chúng sinh, niềm ước mong mà tất cả chúng ta đều có trong trái tim mình.

This takes the form of a tiny bright white diamond resting in a small open red rose at the level of the heart near the back inside your hollow body of empty blue sky.

Hãy tưởng tượng điều ước này có hình dạng như một viên kim cương nhỏ, sáng trắng trú ngụ trong một bông hồng đỏ, hơi hé mở nơi trái tim, gần phía lưng trong cơ thể trong suốt như một bầu trời xanh rỗng rang của bạn.

Now think of one being you know that is feeling unwell today, it could be your mother or a close friend or someone you saw in passing.  See them before you.  See their face tired and eyes carrying this pain.

Giờ hãy nghĩ về một người mà bạn biết là họ đang đau yếu, người đó có thể là mẹ, bạn thân hoặc ai đó bạn tình cờ biết. Hãy tưởng tượng họ đang ở trước mặt bạn. Hãy nhìn sâu vào gương mặt mệt mỏi và đôi mắt hằn lên nỗi đau của họ.

Decide that you wish for them to be well, for them to be free of this pain.

Bạn hãy cầu cho họ được mạnh khỏe, cho họ thoát khỏi nỗi đau đó.

You see the quality of their pain, physical or mental and identify it clearly. For example, they have a pain in their lower back, or they are anxious about their family or their work.

Hãy tìm hiểu nỗi đau của họ là sinh lý hay tâm lý, và xác định một cách rõ ràng. Chẳng hạn, họ bị đau ở lưng dưới, hay họ đang lo lắng về gia đình hoặc công việc của họ.

You then think of the opposite, positive state of body and mind what that would be like – a body light and healthy, a mind clear and calm.

Sau đó hãy nghĩ về điều ngược lại, về trạng thái tích cực của cơ thể và tâm trí, tương tự như khi cơ thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh, tâm tĩnh tại và sáng suốt.

This takes the form of a warm beam of light streaming from your diamond and rose at the heart.. It reaches your friend and washes over them.

Điều này xuất hiện dưới dạng một chùm tia sáng ấm áp tỏa ra từ viên kim cương trong bạn, và lan tỏa từ trái tim bạn. Chùm sáng đó sẽ tìm đến với người bạn của bạn, bao trùm lấy họ.

As the light from your heart washes over them, they are transformed by this new quality.

Khi tia sáng từ trái tim bạn bao trùm lấy họ, họ sẽ được thay đổi bởi đặc tính mới mẻ này.

You see them smiling, happy and filled with positive vibration.

Bạn sẽ thấy họ mỉm cười, hạnh phúc và ngập tràn những rung cảm tích cực.

If they were tired, they are now alert and filled with youthful energy.  If they were sad, they are now filled with a resolute optimism born from equanimity.  If they were angry, they are now filled with love.  And so on.

Nếu họ thấy mệt mỏi, giờ họ sẽ được thức tỉnh và được tiếp nhận nguồn năng lượng dồi dào. Nếu họ thấy buồn chán, giờ họ sẽ có được sự lạc quan vững chái được sinh ra sự thanh thản. Nếu họ giận dữ, giờ họ sẽ tìm thấy tình yêu, v.v…

Be happy and enjoy what you are seeing in your friend before you, until a smile spreads across your face.

Hãy đón nhận hạnh phúc và tận hưởng điều bạn thấy ở người bạn trước mắt bạn, cho đến khi nụ cười xuất hiện trên gương mặt của chính bạn.

Thank your friend for this opportunity and wish them a wonderful day.  Then withdraw the warm beam of light back into your own heart.  From there it radiates out filling your body completely with well-being, goodness and a positive state of mind from this heart opening practice.

Hãy cám ơn người bạn vì đã mang đến cơ hội thực tập này cho bạn và hãy chúc cho họ có một ngày tuyệt vời. Sau đó, hãy thu chùm ánh sáng ấm áp trở lại trái tim bạn. Từ đó, nó sẽ tỏa ra khắp cơ thể bạn với niềm an lạc, phúc lành và một tâm thái tích cực sẽ đến từ việc thực hành bài tập khai mở trái tim này.

Wisdom In Daily Life – Diamond University

Chúng Ta Sinh Ra Là Để Toả Sáng

GYI0000631237.jpgẢnh: resources.sportingo.com

Nỗi sợ hãi sâu xa nhất trong chúng ta không phải là khả năng hạn hẹp. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong mỗi chúng ta là sức mạnh phi thường mà chúng ta không thể kiểm soát. Sức mạnh đó chính là ánh sáng soi rọi cuộc đời ta, hoàn toàn không phải bóng tối đe doạ chúng ta. Chúng ta tự vấn rằng chúng ta là ai, làm thế nào để có thể trở nên xuất sắc, hấp dẫn, tài năng và vĩ đại? Thực ra, bạn không phải băn khoăn nhiều thế. Bạn chính là con của Chúa trời. Tất cả chúng ta sinh ra là để toả sáng, cũng giống như những đứa trẻ vậy. Chúng ta được sinh ra là để chứng minh sự vĩ đại của Chúa trời nằm trong bản thân mỗi chúng ta. Sự vĩ đại ấy không chỉ có ở một số người, nó có trong tất cả mọi người. Và khi chúng ta toả sáng, vô hình chung chúng ta đã cho người khác cơ hội để toả sáng như thế. Khi chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi của bản thân thì tự khắc, sự hiện diện của chúng ta giúp giải phóng những người khác khỏi nỗi sợ hãi của họ.

Trích Nelson Mandela, Lời Tuyên Thệ Nhậm Chức Tổng Thống Nam Phi

Beyond The Small Family – Vượt Lên Gia Đình Nhỏ

untitledẢnh: osho.com

“No one is my mother…”

“Không ai là mẹ ta cả…”

You are born with a tremendous possibility of intelligence. You are born with a light within you. Listen to the still, small voice within, and that will guide you. Nobody else can guide you, nobody else can become a model for your life, because you are unique. Nobody has there ever been who was exactly like you, and nobody is ever going to be there again who will be exactly like you. This is your glory, your grandeur–that you are utterly irreplaceable, that you are just yourself and nobody else.

Bạn được sinh ra với một khả năng trí tuệ lớn lao. Bạn được sinh ra với ánh sáng chân lý bên trong mình. Hãy lắng nghe giọng nói lặng lẽ, bé nhỏ bên trong, và nó sẽ dẫn đường cho bạn. Không ai khác có thể dẫn dắt bạn, không ai khác có thể là hình mẫu cho cuộc đời bạn, bởi vì bạn là độc nhất. Chưa có ai từng giống hệt như bạn, và sẽ không có ai lại giống hệt như bạn. Đây là sự vinh quang, sự cao quý của bạn — rằng bạn hoàn toàn bất khả thay thế, rằng bạn chỉ là chính mình và không là ai khác.

Jesus was a small child and his father and mother had come to the great temple for the annual festival. Jesus was lost somewhere in the crowd, and only by the evening could his parents find him. He was sitting with some scholars, just a child, and he was discussing things with them.

Jesus là một đứa trẻ nhỏ và cha mẹ cậu phải đi đến đền thờ lớn trong kỳ lễ hội thường niên. Jesus bị lạc trong đám đông, và mãi tới khi trời tối cha mẹ mới tìm thấy cậu. Cậu đã ngồi chơi với các nhà hiền triết, chỉ như một đứa trẻ, và cậu ngồi thảo luận với họ về mọi sự.

His father said, “Jesus, what are you doing here? We have been worried about you.”

Cha cậu nói, “Jesus, con làm gì ở đây vậy? Chúng ta đã rất lo lắng cho con.”

Jesus said, “Don’t be worried. I was looking after my father’s business.”

Jesus nói, “Đừng lo lắng. Ta đang trông coi công việc của cha ta.”

The father said, “I am your father–and what type of business are you looking after here? I am a carpenter.”

Người cha nói, “Ta là cha con—và con đang trông nom công việc gì ở đây vậy? Ta là thợ mộc cơ mà!”

Jesus said, “My father is in heaven. You are not my father.”

Jesus nói, “Cha ta ở trên trời. Ông không phải là cha ta.”

Just as a child has to leave the body of the mother, otherwise he will be dead–he has to come out of the womb–the same happens mentally, also. One day he has to come out of the father and mother’s womb. Not only physically but mentally; not only mentally but spiritually.

Nếu đứa trẻ không ra khỏi thân thể mẹ mình, nó sẽ bị chết – nó phải ra khỏi tử cung – điều tương tự cũng xảy ra trên phương diện tư tưởng. Một ngày nào đó nó cũng phải ra khỏi vòng tay che chở của cha mẹ. Không chỉ trên phương diện thể xác mà cả tinh thần; không chỉ tinh thần mà còn cả tâm linh nữa.

And when the spiritual child is born, has broken with his past completely, for the first time he becomes a self, an independent reality, standing on his own feet. Before this he was just a part of the mother, or the father, or the family–but he was never himself.

Và khi một đứa trẻ tâm linh ra đời, nó sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với quá khứ của mình, bởi lần đầu tiên nó đã trở thành một cá nhân, một thực thể độc lập, đứng trên chính đôi chân của mình. Trước đó nó chỉ là một phần của mẹ hoặc cha, hoặc gia đình – nhưng chưa bao giờ nó là chính mình cả.

Whatever you are doing, whatever you are thinking, whatever you are deciding, look: is it coming from you or is somebody else speaking? And you will be surprised to find out the real voice; perhaps it is your mother–you will hear her speak again. Perhaps it is your father; it is not at all difficult to detect. It remains there, recorded in you exactly as it was given to you for the first time–the advice, the order, the discipline, the commandment.

Bất cứ khi bạn đang làm gì, nghĩ gì, quyết định điều gì, hãy quan sát: liệu nó có đến từ bạn hay ai đó khác đang nói? Và bạn sẽ ngạc nhiên khi tìm thấy giọng nói thực sự; có lẽ nó là của mẹ bạn – bạn sẽ nghe thấy mẹ mình đang nói lại. Có lẽ nó là của cha bạn; không khó để phát hiện ra điều đó. Nó vẫn còn đó, được ghi lại trong bạn một cách chính xác như khi nó được truyền cho bạn trong lần đầu tiên –  lời khuyên, mệnh lệnh, luật lệ, lời răn.

You may find many people, the priest, the teachers, the friends, the neighbors, the relatives. There is no need to fight. Just knowing that it is not your voice but somebody else’s–whosoever that somebody else is–you know that you are not going to follow it. Whatsoever the consequences, now you are deciding to move on your own, you are deciding to be mature. Enough you have remained a child. Enough you have remained dependent. Enough you have listened to all these voices and followed them. And where have they brought you? In a mess.

Bạn có thể thấy nhiều người, linh mục, thầy cô giáo, bạn bè, hàng xóm, họ hàng. Không cần thiết phải chống lại. Chỉ cần biết rằng nó không phải là giọng của bạn mà là ai đó khác – bất kể đó là ai – bạn biết rằng bạn sẽ không làm theo nó. Bất kể hậu quả thế nào, bây giờ bạn sẽ quyết định đi theo cách của mình, bạn sẽ quyết định trở nên trưởng thành. Bạn đã là trẻ con đủ rồi. Bạn đã phụ thuộc đủ rồi. Bạn đã lắng nghe tất cả những giọng nói này và làm theo họ. Và họ đã đưa bạn đến đâu? Vào trong một mớ hỗn độn.

So once you figure out whose voice it is, say goodbye to it… because the person who gave that voice to you was not your enemy. His intention was not bad, but it is not a question of his intention. The question is that he imposed something on you that is not coming from your own inner source; and anything that comes from outside makes you a psychological slave.

Vì vậy ngay khi bạn tìm ra nó là giọng nói của ai, hãy nói lời chào tạm biệt với nó… bởi vì người trao giọng nói đó cho bạn không phải là kẻ thù của bạn. Ý định của anh ta không xấu xa, nhưng vấn đề không phải là ý định của anh ta. Vấn đề là anh ta đã áp đặt lên bạn điều không đến từ cội nguồn bên trong của chính bạn; và bất cứ điều gì đến từ bên ngoài sẽ khiến bạn trở thành một kẻ nô lệ tinh thần.

It is only your own voice that will lead you into a blossoming, into freedom.

Chỉ có giọng nói của chính bạn sẽ dẫn bạn đến với sự nở hoa, đến với sự tự do.

Nguồn: Osho Times

Đỗ Hoàng Tùng dịch

Mở Cánh Hoa Của Trái Tim

valentines

Ảnh: Internet

Đôi khi trái tim có đó nhưng nó giống như chiếc nụ, không giống như bông hoa. Nhưng nụ có thể nở thành hoa. Hãy làm một điều: bắt đầu quá trình thở. Hãy làm nó bất kỳ khi nào dạ dầy bạn trống rỗng, hoặc trước lúc ăn thức ăn hoặc ba giờ sau khi bạn đã ăn thức ăn.

Tống tất cả không khí ra – thở ra sâu, ép bụng vào và tống tất cả không khí ra. Khi bạn cảm thấy tất cả không khí đều ra ngoài, hãy giữ nó ở ngoài lâu nhất bạn có thể làm được, trong hai hay ba phút. Ba phút là tốt nhất. Điều đó sẽ khó đấy, nhưng dần dần bạn sẽ có khả năng làm điều đó; bạn sẽ hoàn toàn đói không khí và thế rồi nó sẽ xô vào trong. Bạn sẽ cảm thấy niềm vui lớn lao trong sự xô vào của nó, sự sinh động lớn lao, và việc xô vào này sẽ giúp trái tim bạn mở ra.

Bạn cần cái gì đó để thấm vào trái tim mình. Cho nên bất kỳ khi nào bạn muốn làm điều đó, bạn đều có thể làm được. Đừng làm điều đó quá bảy lần trong một phiên. Bạn có thể làm nó ba, bốn hay năm lần một ngày hay thậm chí hơn; không có vấn đề gì. Hãy nhớ làm nó lúc dạ dầy rỗng để cho bạn có thể thực sự tống không khí ra ngoài. Thế rồi để nó vẫn còn ở ngoài lâu nhất có thể được. Và đừng sợ, bạn sẽ không chết đâu, bởi vì bất kì khi nào không thể giữ được nó, sự kiểm soát của bạn sẽ mất đi và không khí sẽ xô vào. Dần dần bạn sẽ có khả năng giữ cho hơi thở của mình ở ngoài trong ba phút và rồi khi nó xô vào nó sẽ mở cánh hoa của trái tim.

Đó là một trong những phương cách có ý nghĩa nhất để mở cánh cửa trái tim.

Trích Osho, Dược khoa cho Linh hồn