Đổi Tâm Trí, Đổi Thói Quen

Ảnh: commonground.ca

Bất kì khi nào bạn muốn đổi hình mẫu của tâm trí đã trở thành thói quen lâu dài, việc thở là điều tốt nhất. Mọi thói quen của tâm trí đều có liên kết với hình mẫu thở. Đổi hình mẫu thở và tâm trí đổi ngay lập tức, tức thời. Bạn hãy thử điều đó!

Bất kì khi nào bạn thấy rằng một phán xét đang tới và bạn sắp mắc vào một thói quen cũ, ngay lập tức hãy thở ra – cứ dường như bạn đang tống khứ phán xét ra với việc thở ra. Hãy thở ra thật sâu, ép bụng vào, và khi bạn tống không khí ra, hãy cảm nhận hay quán tưởng rằng toàn thể phán xét này cũng đang bị tống ra ngoài.

Thế rồi hít không khí trong lành vào sâu, hai hay ba lần.

Hãy nhìn điều xảy ra. Bạn sẽ cảm thấy tự tươi tắn hoàn toàn; thói quen cũ sẽ không thể nào còn khống chế được bạn.

Cho nên hãy bắt đầu bằng thở ra, đừng hít vào. Khi bạn muốn lấy cái gì đó vào, hãy bắt đầu bằng hít vào; nếu bạn muốn tống cái gì đó ra, hãy bắt dầu bằng thở ra. Hãy xem tâm trí bị ảnh hưởng ngay lập tức như thế nào. Ngay lập tức bạn sẽ thấy rằng tâm trí đã đi đâu đó khác rồi; một làn gió mới đã tới. Bạn không trong lối mòn cũ cho nên bạn sẽ không lặp lại thói quen cũ.

Điều này đúng cho mọi thói quen. Chẳng hạn, nếu bạn hút thuốc, nếu sự thôi thúc tới để hút thuốc và bạn không muốn hút, lập tức thở ra sâu và ném niềm thôi thúc đó ra. Hãy hít hơi thở tươi mát và bạnlập tức sẽ thấy rằng niềm thôi thúc đó đã qua rồi. Điều này có thể công cụ rất, rất quan trọng cho sự thay đổi bên trong.

Trích Osho, Dược Khoa Cho Linh Hồn

Chuyển Từ Đầu Tới Tim

_vector-lovely-heart-preview-by-dragonart

Ảnh: dragonartz.wordpress.com

Cảm giác mới là cuộc sống thực. Suy nghĩ là giả tạo bởi vì suy nghĩ bao giờ cũng là suy nghĩ về một cái gì đó; nó không bao giờ là cái thực cả. Không phải suy nghĩ về rượu mà có thể làm bạn say được, mà phải là rượu chứ. Bạn có thể cứ nghĩ về rượu, nhưng chỉ nghĩ về rượu bạn sẽ chẳng bao giờ trở nên say cả. Bạn sẽ phải uống nó, và việc uống xảy ra qua việc cảm.

Nghĩ là hoạt động giả, hoạt động thay thế. Nó cho bạn cảm giác giả tạo về cái gì đó xảy ra và chẳng cái gì xảy ra cả. Cho nên hãy dịch chuyển từ suy nghĩ sang cảm nhận, và cách tốt nhất sẽ là thở từ trái tim.

Vào ban ngày, nhiều nhất bạn có thể nhớ, hãy lấy hơi thở sâu. Hãy cảm thấy nó đập vào giữa ngực. Cảm thấy như toàn thể sự tồn tại đang đổ vào bạn, vào chỗ trung tâm trái tim bạn. Nó khác với mọi người khác, thông thường nó nghiêng về bên phải. Nó chẳng liên quan gì tới trái tim vật lý cả. Nó là điều hoàn toàn khác; nó thuộc về thể tinh tế.

Hãy thở sâu và bất kỳ khi nào bạn thở, hãy làm điều đó ít nhất năm lần với hơi thở sâu. Hãy lấy hơi thở vào và rót đầy tim. Hãy cảm thấy nó ở giữa, Hãy cảm thấy sự tồn tại đang rót vào qua trái tim. Sức sống, cuộc sống, điều thiêng liêng, tự nhiên – mọi thứ đều đổ vào.

Thế rồi thở ra sâu, lại từ tim, và cảm thấy mình đang đổ tất cả những cái đã được trao cho bạn trở lại vào điều thiêng liêng, sự tồn tại.

Hãy làm điều đó nhiều lần vào ban ngày, nhưng bất kì khi nào bạn làm nó thì hãy làm năm hơi thở một lúc. Điều đó sẽ giúp cho bạn dịch chuyển từ đầu đến tim.

Bạn sẽ trở nên ngày một nhạy cảm hơn, ngày một nhận biết hơn về nhiều điều mà bạn đã không nhận biết. Bạn sẽ ngửi nhiều hơn, bạn sẽ nếm nhiều hơn, bạn sẽ sờ nhiều hơn. Bạn sẽ thấy nhiều hơn, bạn sẽ nghe nhiều hơn; tất cả mọi thứ sẽ trở nên mãnh liệt. Cho nên hãy đi từ đầu tới tim và tất cả các giác quan của bạn sẽ đột nhiên trở nên chói sáng. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy cuộc sống thực sự đập rộn ràng trong bạn, sẵn sàng nhảy và sẵn sàng tuôn chảy.

Trích Osho, Dược Khoa Cho Linh Hồn

Bài viết liên quan: Mở Cánh Hoa Trái Tim