Đổi Tâm Trí, Đổi Thói Quen

Ảnh: commonground.ca

Bất kì khi nào bạn muốn đổi hình mẫu của tâm trí đã trở thành thói quen lâu dài, việc thở là điều tốt nhất. Mọi thói quen của tâm trí đều có liên kết với hình mẫu thở. Đổi hình mẫu thở và tâm trí đổi ngay lập tức, tức thời. Bạn hãy thử điều đó!

Bất kì khi nào bạn thấy rằng một phán xét đang tới và bạn sắp mắc vào một thói quen cũ, ngay lập tức hãy thở ra – cứ dường như bạn đang tống khứ phán xét ra với việc thở ra. Hãy thở ra thật sâu, ép bụng vào, và khi bạn tống không khí ra, hãy cảm nhận hay quán tưởng rằng toàn thể phán xét này cũng đang bị tống ra ngoài.

Thế rồi hít không khí trong lành vào sâu, hai hay ba lần.

Hãy nhìn điều xảy ra. Bạn sẽ cảm thấy tự tươi tắn hoàn toàn; thói quen cũ sẽ không thể nào còn khống chế được bạn.

Cho nên hãy bắt đầu bằng thở ra, đừng hít vào. Khi bạn muốn lấy cái gì đó vào, hãy bắt đầu bằng hít vào; nếu bạn muốn tống cái gì đó ra, hãy bắt dầu bằng thở ra. Hãy xem tâm trí bị ảnh hưởng ngay lập tức như thế nào. Ngay lập tức bạn sẽ thấy rằng tâm trí đã đi đâu đó khác rồi; một làn gió mới đã tới. Bạn không trong lối mòn cũ cho nên bạn sẽ không lặp lại thói quen cũ.

Điều này đúng cho mọi thói quen. Chẳng hạn, nếu bạn hút thuốc, nếu sự thôi thúc tới để hút thuốc và bạn không muốn hút, lập tức thở ra sâu và ném niềm thôi thúc đó ra. Hãy hít hơi thở tươi mát và bạnlập tức sẽ thấy rằng niềm thôi thúc đó đã qua rồi. Điều này có thể công cụ rất, rất quan trọng cho sự thay đổi bên trong.

Trích Osho, Dược Khoa Cho Linh Hồn

Thiền Duyệt

breathe-istock

Ảnh: readersdigest.com.au

Các bài tập ý thức hơi thở thường có tác dụng thiền duyệt. Duyệt là niềm vui, sự an lạc. Thiền duyệt là niềm vui, sự an lạc do sự thiền tập đưa tới. Trong thiền môn có danh từ thiền duyệt vi thực có nghĩa là niềm vui của thiền tập được sử dụng như thức ăn để nuôi dưỡng hành giả. Nghi thức cúng ngọ có âu “nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn” (khi dùng cơm, nguyện cho mọi người biết lấy niềm vui của thiền tập làm thức ăn và niềm vui do chánh pháp đem lại được tròn đầy). Dưới đây là chi tiết bài tập:

1. Thở vào, tâm tĩnh lặng                                  Tĩnh Lặng

Thở ra, miệng mỉm cười                                     Mỉm Cười

2. Thở vào, an trú trong hiện tại                   Hiện Tại

Thở ra, giây phút đẹp tuyệt vời                    Tuyệt Vời

Nhiều người bắt đầu thực tập thiền bằng bài tập này. Có nhiều người dù đã thực tập bài tập này trong nhiều năm vẫn còn tiếp tục thực tập, bởi vì nó tiếp tục đem tới nhiều lợi lạc cho hành giả.

Thở vào, ta chú ý tới hơi thở: hơi thở vào tới đâu ta cảm thấy tĩnh lặng tới đó, giống như khi ta uống nước mát; nước tới đâu thì ruột gan ta mát tới đó. Trong thiền tập, hễ tâm tĩnh lặng thì thân cũng tĩnh lặng, bởi vì hơi thở có ý thức đem thân và tâm vè một mối. Khi thở ra ta mỉm cười, để thư giãn tất cả các bắp thịt trên cơ mặt (có khoảng ba trăm bắp thịt trên mặt ta). Thần kinh ta cũng được thư giãn khi ta mỉm cười. Nụ cười vừa là kết quả của sự tĩnh lặng do hơi thở đem lại, mà cũng là nguyên nhân giúp ta trở nên thư thái và cảm thấy sự an lạc phát hiện rõ ràng thêm.

Hơi thở thứ hai đem ta về giây phút hiện tại, cắt đứt mọi rằng buộc với quá khứ và mọi lo lắng về tương lai, để ta có thể an trú trong giây phút hiện tại. Sự sống chỉ mặt trong giây phút hiện tại, vì vậy ta phải trở về giây phút hiện tại để tiếp xúc với sự sống. Hơi thở này giúp ta trở về sự sống chân thật. Biết mình đang sống và biết mình có thể tiếp xúc với tất cả mọi mầu nhiệm của sự sống trong ta và xung quanh ta. Đó là một phép lạ. Chỉ cần mở mắt hoặc lắng nghe là ta tiếp nhận được những mầu nhiệm của sự sống. Vì vậy cho nên giây phút hiện tại có thể là giây phút đẹp nhất và tuyệt vời nhất, nếu ta biết thực tập hơi thở thứ nhất nhiều lần trước khi đi sang hơi thở thứ hai.

Bài này có thể thực tập bất cứ ở đâu: trong thiền đường, trên xe lửa, trong nhà bếp, ngoài bờ sông, trong công viên, trong các tư thế đi, đứng, nằm ngồi và ngay cả lúc đang việc.

Trích Thích Nhất Hạnh, Sen Búp Từng Cánh Hé